Truyện Teen Nhạc Chuông

[PKL] Đặng Thế Sơn và những người bạn. :sexy: - vozForums

Tác giả: TrumVozforums2014


Đặng Thế Sơn.
Thanh niên cân cả facebook suốt mấy ngày qua.
Vài hôm đầu ăn nằm trực ở fb người chết để chửi.
Nay kéo được thêm hàng vạn binh lính đồng minh từ Voz qua chửi


https://www.facebook.com/1882862198453924
Tác giả: Support LZD

Vãi , thanh niên chửi hay như hát
Tác giả: cong02

Thanh niên Sơn có thù hằn với nhóm pkl này chắc lớn lắm
Nhưng mà a ấy nói cũng đúng mà

Gửi từ Iporn 3GS bằng vozFApp
Tác giả: hongtu05

Cho anh này làm đối ngoại thôi
Tác giả: teovlra

Nó chửi đúng rồi
Tác giả: thongttt

Gắt nhưng đúng, tôi ưng
Tác giả: Hunter_KID

Còn chửi ko các thím

Sent from Samsung S6 using vozFApp
Tác giả: JFK

Ôm đống tiền bảo hiểm mừng chết mẹ, buồn cái lol.
Tác giả: TrumVozforums2014

Quote:
Originally Posted by Hunter_KID View Post Còn chửi ko các thím

Sent from Samsung S6 using vozFApp
Nó ngủ trưa rồi.
Tác giả: Manhcuongc88

Quote:
Originally Posted by cong02 View Post Thanh niên Sơn có thù hằn với nhóm pkl này chắc lớn lắm
Nhưng mà a ấy nói cũng đúng mà

Gửi từ Iporn 3GS bằng vozFApp
Chắc người thân hoặc bản thân hắn từng gặp tai nạn vì lũ phân khối lớn này.

Chuyên Mục

F17 (Trò chuyện linh tinh)
F145 (From f17 with Love)

Sản phẩm của Thái Nguyên Production.

Bộ đếm
Bộ Đếm
1.1374