Truyện Teen Nhạc Chuông

Thắc mắc về Lê Long Đĩnh - vị vua nổi tiếng với sự bạo tàn - vozForums

Tác giả: leukemia

Em cũng mới có xem sách sử không lâu, cũng có đọc và tự tìm hiểu gọi là, có chuyện này mong được thỉnh giáo các thím.
Nói chung là Lê Long Đĩnh thì lịch sử ai cũng đọc rồi, theo như trong Việt Nam sử lược với Đại Việt sử kí thì có tả là ác độc quá độ, cũng cỡ level vua Kiệt vua Trụ, hoang dâm vô độ, thích xem người ta bị hổ ăn thịt, ôm cột đồng đốt lửa, chẻ mía trên đầu nhà sư... rồi ăn chơi quá không ngồi được=>> Ngọa Triều...vv...
Trong Đại Việt sử ký toàn thư, Lê Văn Hưu nói:

Ngọa Triều giết anh, tự lập làm vua; bạo ngược với dân chúng để thỏa lòng hung ác, đến nỗi mất nước mất ngôi, không phải là sự bất hạnh của nhà Lê, lỗi ở Đại Hành không sớm đặt Thái tử và do Trung Tông không biết phòng giữ từ khi mới chớm nên đến nỗi thế.
Đại Việt sử lược (trang 33, quyển 1, bản điện tử) viết:

Phàm đánh trận, bắt được quân địch vua cho áp giải đến bờ sông. Lúc nước thủy triều rút xuống thì sai làm cái chuồng dưới nước, rồi đuổi tù binh vào trong chuồng. Khi nước thủy triều dâng lên, tù binh ngộp hơi thì hả miệng ra rồi uống nước mà chết. Lại bắt (tù nhân) treo lên cây cao rồi sai người ở dưới chặt cây. Có khi vua đi chơi ở sông Chi Ninh, sông có nhiều thuồng luồng, bèn trói người ở một bên ghe, rồi cho ghe qua lại ở giữa dòng nước, khiến cho thuồng luồng nó sát hại đi. Còn phàm những con vật (nuôi để cúng tế) đem cung cấp cho nhà bếp, trước tiên phải sai người khiên vào để tự tay vua đâm chết đã, rồi sau mới giao cho người nấu bếp. Lại khi, nhà vua đặt mía trên đầu bậc tu hành là đức Tăng thống Quách Mão mà róc, rồi giả vờ sút tay dao phập vào đầu Quách Mão chảy máu ra, vua cười rầm lên. Hoặc đêm đến vua sai làm thịt mèo để cho các tướng vương xơi. Ăn xong vua đem đầu mèo bày ra, các tước vương đều mửa thốc mửa tháo. Mỗi khi đến buổi chầu thì sai những tên hề ra nói leo lẻo luôn mồm để làm khỏa lấp lời những ai bẩm bạch về việc gì. Lại thấy kẻ giữ cung làm món chả thì đến cùng người tranh nhau mà ăn...
Ở ngôi 4 năm, thọ 24 tuổi.
Tuy nhiên, em xem thì lại thấy nhiều điểm cần suy nghĩ.
Thời Lê Hoàn, con cái đều được phong Vương, cho nắm giữ và rèn luyện quân đội riêng, có thể nói chuyện Thái tử Hoàng tử hoặc tiếng nói Binh quyền phụ thuộc khá lớn vào việc sức mạnh mà từng người luyện được cho quân mình.
Lê Hoàn chết, anh em đánh nhau 8 tháng mới ngã ngũ, Lê Long Đĩnh tức Khai Minh Đại Vương là người chiến thắng và cầm quyền, như vậy không văn hay võ giỏi ở mức nào đó thì cũng phải có ekip support khủng... người hiền tài đãi người hiền tài.
Lên ngôi vua, về ngoại giao thì được nhà Tống phong Giao Chỉ quận Vương, mang tê ngưu di đổi kinh Đại Tạng.Khi ông đến Hoàn Giang, sai Phòng át sứ là Hồ Thủ Ích đem hơn 5 nghìn quân của châu Hoan Đường, sửa chữa đường từ sông Châu Giáp đến cửa biển Nam Giới để quân đi cho tiện. Ông cũng sai dân Ái Châu đào kênh, đắp đường từ cửa Vân Long qua Đỉnh Sơn đến sông Vũ Lũng.
Thỉnh kinh:Sử chép: Mùa xuân năm Đinh Mùi (1007), Lê Long Đĩnh sai em là Minh Xưởng và Chưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã đem con tê trắng sang biếu nhà Tống, dâng biểu xin cửu kinh và kinh sách Đại Tạng."

Trong Việt Nam Phật giáo sử lược, thiền sư Thích Mật Thể viết: Niên hiệu Ứng Thiên thứ 14 (1008), sau khi nước ta đã hòa với Tống rồi, vua Đại Hành sắc ông Minh Xưởng và ông Hoàng Thành Nhã sang sứ nước Trung Hoa, cống hiến đồ thổ sản và xin vua Tống ban cho bộ "Cửu kinh" và "Đại Tạng kinh". Vua Tống trao cho những bộ ấy và cho sứ giả đưa về. Đó là lần đầu tiên nước ta cho người sang cầu kinh bên Trung Hoa vậy.

Cửu kinh gồm: Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Xuân Thu, Hiếu Kinh, Luận Ngữ, Mạnh Tử và Chu Lễ; là 9 bộ sách vĩ đại nền tảng của văn minh Trung Hoa lần đầu tiên nhập vào Việt Nam là do Lê Long Đĩnh lấy về. Còn kinh Đại Tạng là một bộ sách vĩ đại được rất nhiều thế hệ các cao tăng Trung Hoa sưu tầm và dịch thuật suốt 1.000 năm, từ thế kỷ thứ nhất đến cuối thế kỷ thứ 10 mới in thành sách lần đầu tiên gồm 5.000 quyển.
Em nghĩ vua thế này thì làm sao có màn róc mía trên đầu nhà sư, thích hành hạ người ta đến chết...
Dẹp loạn: 4 năm 5 lần
Lê Đế Long Đĩnh trong 4 năm cầm quyền đã 5 lần cầm quân đánh dẹp (ở các vùng đất thuộc Hưng Yên, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay):

Lần thứ nhất (1005): dẹp tan bạo loạn, tranh giành giữa các anh em trong hoàng tộc để thu phục mọi người. Từ đấy về sau các Vương và giặc cướp đều hàng phục.
Lần thứ hai (1005): khi quan quân đang đánh nhau với ngưới ở trại Phù Lan chợt thấy trạm báo tin là giặc Cử Long vào cướp đã đến cửa biển Thần Phù (Ninh Bình). Ông về đến sông Tham, đi sang Ái Châu để đánh giặc Cử Long.
Lần thứ ba (1008): đánh người Man ở hai châu Đô Lương và Vị Long.
Lần thứ tư (1008): đánh giặc ở Hoan châu và châu Thiên Liêu.
Lần thứ năm (1009): tháng 7, đánh giặc ở các châu Hoan Đường và Thạch Hà.
Đi thị sát trong nước tiên tục, chỉ đạo đắp đê làm đường. 4 năm thân chinh đi đánh nhau 5 lần, không phải trâu bò thì ít ra cũng là cường tráng, có tầm có tâm...

NGười như thế em khẳng định không thể là hôn quân được. Chẳng có thằng trĩ độ 4 ( bắt buộc nằm ) nào 1 năm đi ngựa đánh nhau mấy lần được.
------------------------------------------------------------------------------
Về Lý Công Uẩn: điện tiền chỉ huy sứ, chỉ huy đạo quân bảo vệ kinh đô Hoa Lư.
- Đẻ ra trên tay tự nhiên có 4 chữ "SƠN HÀ XÃ TẮC"
- Cây gạo sét đánh chẻ đội vang lên mấy câu sấm.
- Đẻ ra ánh nắng ấm áp hào quang đầy nhà....

Thôi thì cái này em không giải thích hay bàn gì thêm nữa, em là em có suy nghĩ riêng rồi.
Lê Long Đĩnh chết, CÁC CON còn nhỏ, tình hình rối ren, Đào Cam Mộc và thiên sư Vạn Hạnh ủng hộ lên ngôi.
Em thấy khá vô lý và gượng ép.
Ngày trước Con vua thì lại làm vua, nhỏ đến mấy bố nó chết mà nó là Thái tử nó vẫn là Vua trước đã, rối ren thì mày giỏi mày phải phò Vua, sao lại vì Thái tử còn nhỏ mà lên thay được. Đây không phải vì Vua bị hành thích như Đinh Bộ Lĩnh, hay màn kịch truyền ngôi cho chồng như của Lý Chiêu Hoàng... mà à ừ cháu nó nhỏ các bác ủng hộ thì mình làm thôi...
Chưa kể với sự ủng hộ của thiền sư Vạn Hạnh, cho thấy có sự đền đáp rõ ràng: 2 năm lên ngôi, chưa xây gì về đê điều đường đi nhưng xây 8 phủ chùa Thiên Đức, xây hơn trăm chùa, sư sãi tăng lên vùn vụt, sử gia Lê Văn Hưu: "Dân số quá nửa là sư sãi, trong nước mái chùa nhiều hơn mái đình."
Tất cả chỉ để cho thấy, làm gì làm Lý Công Uẩn lên ngôi là điều hợp lòng dân, họ Lý lên ngôi, cả đất nước hạnh phúc, người dân trên dưới thuận hòa,... tuy nhiên nổi loạn không phải không có: Tục truyền rằng Công Trung là con của Lê Đại Hành, làm quan ở Diễn Châu, táng mả mẹ tại huyệt tốt đất ấy. Đến khi nhà Lý cướp ngôi nhà Lê, Công Trung còn giữ châu xưng đế. ( Nghệ An kí ).
CHốt lại, việc này các thím có thấy như em, tuy không thẳng ra nhưng thấy rằng việc này thật ra là cướp ngôi, ép hoàng tộc nhường ngôi,điều lớn nhất là để cho mọi người đều thấy đây là việc thuận ý trời cho nên đã thay ý Sử, đưa 1 người "có Sấm đế vương" lên thay 1 tên hôn quân bạo ngược?
Tác giả: tl3

Hay, chú có nghiên cứu kỹ về đề tài này thì triển cho ra ngô ra khoai để minh oan cho tiên đế.
Tác giả: BacVietAK

7 phần thực 3 phần hư thôi, sửa được mấy chi tiết vụn vặt chứ làm sao sửa được ý chính. Bia miệng ngàn đời đâu phải muốn là sửa được lịch sử.
Có thể Lê Long Đĩnh không có những hành động như bạn kể, nhưng vẫn là hôn quân không được lòng người, nếu không lúc Lý Công Uẩn lên ngôi, đã có nhiều người chống đối.
Tác giả: Lambdadelta Umineko

Nhân cái vụ hôn quân tiện đây mình cũng nói vài điểm về cái miệng thế gian, Trụ Vương cũng thuộc loại xuất chúng có hạng đấy nhưng tại sao bị búa rìu dư luận như vậy? Là do ông ta không được lòng dân, mà phàm kẻ nào không có được lòng dân thì chuyện mất thiên hạ là điều sớm muộn Lê Long Đĩnh cũng thuộc trường hợp này thôi

Mà nhân nhắc về vụ Võ Vương phạt Thương và mình cũng đang thực hiện sub cho bộ Hakyuu Houshin Engi, Cơ Xương và Cơ Phát, cả thị tộc họ Cơ toàn là những người thông minh và tinh ranh không đấy không phải kiểu như hiền từ như Phong Thần Diễn Nghĩa mô tả đâu
Tác giả: mutsutakashi

Chắc thời đấy Lê Long Đĩnh cũng muốn áp chế phật giáo VN nữa, thế nên mới có tích chẻ mía trên đầu sư .

Vua mà không được lòng dân thì chết là phải rồi chứ còn gì nữa,

Mà nhà Lý lên ngôi có tàn sát nhà Lê hết không các bác
Tác giả: hadahi

Cho mình hỏi, thời đó dân số Việt nam là bao nhiêu mà có thành thị nào lớn với dân số đông ko. Mình có thắc mặc là các thím nói dc lòng dân là dc lòng những tần lớp nào trong xã hội ( hay chỉ là lớp địa chủ)
Tác giả: sonxauxa

Vua mới không muốn lòng dân nhớ vua cũ và muốn xoá hết công trạng của vua cũ nên mới có một LLĐ như vầy. Các nhà sử học cho rằng trước đây LLĐ đã từng lên ngựa mang quân đi đánh Chiêm thành thì không lý nào lại bị trĩ được. LLĐ cũng cho xây dựng nhiều chùa chiền nên k thể nói vua tàn bạo với các nhà sư


Được gửi từ Bitcoin Plus - vozForums
Tác giả: penguinvt

Cũng có ý mới lạ nhưng cần nghiên cứu thêm
Tác giả: Lemonpro

lịch sử do kẻ chiến thắng viết đơn giản
Tác giả: toanjp

Quote:
Originally Posted by Lemonpro View Post lịch sử do kẻ chiến thắng viết đơn giản
Thằng sau nó viết sử bao giờ chả chê thằng trước, lấy đó làm cớ thay đổi triều đại.

Chuyên Mục

F17 (Trò chuyện linh tinh)
F145 (From f17 with Love)

Sản phẩm của Thái Nguyên Production.

Bộ đếm
Bộ Đếm
1.2117