Bài hát Playlist MV Nghệ sĩ

Đắm Trong Cay Đắng Đắm Trong Cay Đắng

Lương Bích Hữu Lương Bích Hữu 145,830 lượt nghe 145,8302 lượt thích 2

Tải về máy
MV liên quan Bình luận
Bão Về

Bão Về

Lương Bích Hữu Lương Bích Hữu 81,763 lượt nghe 81,763

Người Ta Nói Đúng (Karaoke)

Người Ta Nói Đúng (Karaoke)

Lương Bích Hữu Lương Bích Hữu 4,810 lượt nghe 4,810

Em Chọn Cô Đơn (Karaoke)

Em Chọn Cô Đơn (Karaoke)

Lương Bích Hữu Lương Bích Hữu 6,572 lượt nghe 6,572

Đến Sau Phải Lau Nước Mắt (Karaoke)
Người Ta Nói Đúng

Người Ta Nói Đúng

Lương Bích Hữu Lương Bích Hữu 21,928 lượt nghe 21,928

Tình Yêu Trong Vòng Tay

Tình Yêu Trong Vòng Tay

Lương Bích Hữu Lương Bích Hữu 157,161 lượt nghe 157,161

Có Kiếp Sau Không (Karaoke)

Có Kiếp Sau Không (Karaoke)

Đan Trường, Lương Bích Hữu Đan Trường, Lương Bích Hữu 29,970 lượt nghe 29,970

Đến Sau Phải Lau Nước Mắt (Cà Ra Ô Kê)

Đến Sau Phải Lau Nước Mắt (Cà Ra Ô Kê)

Lương Bích Hữu, Cà Dễ Dãi Lương Bích Hữu, Cà Dễ Dãi 182,889 lượt nghe 182,889

Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã Rời (Handmade Clip)

Vội Vã Yêu Nhau Vội Vã Rời (Handmade Clip)

Lương Bích Hữu, Ngô Kiến Huy Lương Bích Hữu, Ngô Kiến Huy 183,384 lượt nghe 183,384

Xem thêm Xem thêm
Bộ đếm
Bộ Đếm