Truyện Teen Nhạc Chuông

TháiNguyên.Mobi Giải Trí Việt Nam !

Danh Ngôn hay:

TO LOVE is to find pleasure in the happiness of others. Thus the habit of loving someone is nothing other than BENEVOLENCE by which we want the good of others, not for the profit that we gain from it, but because it is agreeable to us in itself.
Yêu là khi thấy sung sướng trước hạnh phúc của người khác. Vì vậy thói quen yêu một ai đó không là gì khác hơn ngoài lòng nhân hậu khiến chúng ta muốn điều tốt đẹp đến với người khác không vì lợi ích ta đạt được mà vì điều đó khiến ta thấy dễ chịu.

Sản phẩm của Thái Nguyên Production.

Bộ đếm
Bộ Đếm
0.0371